Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Numer postępowania: ZP1/2015/PN